274
X

توافق نامه سطح خدمت ساخت و توسعه آزادراه ها

توافق نامه سطح خدمت ساخت و توسعه آزادراهها

مقدمه

گسترش صنعت خودروسازی از یک سو و پیشرفت صنعت راهسازی از سوی دیگر موجب شد تا جاده های بین شهری شاهد ترافیک سنگینی شده که همین امر موجب افزایش سوانح رانندگی و بالا رفتن هزینه های ترانزیت می شد. از این رو احداث آزادراه به عنوان راهکاری مناسب برای افزایش ایمنی سیر و ظرفیت ترافیک و کاهش هزینه های سوخت، استهلاک خودرو و ... ، مورد توجه صنعت راهسازی قرار گرفت. موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه و عبور کریدورهای ترانزیتی شرق – غرب و شمال – جنوب از این کشور از یک سو و تحولات و پیشرفت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور از سوی دیگر، ضرورت توسعه شبکه آزادراهی کشور را به منظور افزایش درآمدهای ملی، ایمنی و آسایش سفرهای جاده ای و کاهش هزینه های انرژی، قیمت تمام شده کالا و .... را دو چندان می کند. آزادراه یا اتوبان راهی با خطوط رفت و برگشت مجزا است که هیچگونه تقاطع همسطح نداشته و ورود و خروج از آن محدود می‌باشد. غالبا آزادراه‌ها با پرداخت عوارض همراه بوده و معمولا خارج از شهرها احداث می‌شود. در مجموع آزاد راه، راهی است با روسازی آسفالت یا بتن برای عبور سریع وسایل نقلیه موتوری که معبر رفت و برگشت آن کاملا از یکدیگر مجزا و فاقد تقاطع‌های هم سطح بوده، ورود به آن و خروج از آن منحصرا در نقاط معین و محدودی مسیر باشد و طرفین آن دارای دیوارهای توری یا بتنی برای جلوگیری از ورود انسان و حیوان است.

اهداف
  • هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ، کیفیت تحویل ساخت و توسعه آزادراهها برای خدمت گیرندگان مورد توافق قرار گیرد.
  • این بیانیه ، سطح توافق دو جانبه در خصوص ساخت و توسعه آزادراهها ، روش های نظارت و مسئولیت سازمانی را در صورت لزوم مشخص می کند
مسئولیت

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور موافقت می کند که خدمت ساخت و توسعه آزادراهها به ترتیب زیر ارائه می شود.

  • ارتقاء سطح ایمنی و سلامت عبورو مرور
  • افزایش سرعت انتقال کالا و مسافر
  • کاهش مصرف سوخت و استهلاک خودرو
  • کاهش آلاینده های زیست محیطی
  • افزایش رفاه و آسایش سفرهای جاده ای
  • رشد و توسعه بخش های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی و ...
  • ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم
تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

در فاز اول تعهدات شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ميبايست تخصيص طرح را انجام دهد. مطالعات طرح انجام شده و بعد از فاز 3 مطالعات، ارزيابي و تملك اراضي (در سامانه سامان) انجام ميشود. در مرحله بعدي شرکت شرايط برگزاري مناقصه را در سايت ستاد ايران اعلام مي نمايد . خدمت گيرندگان يا در حقيقت مشاوران و پيمانكاران براي شركت در مناقصات مي بايست در سايت ستاد ايران ثبت نامه كرده باشند. انجام عمليات پيمان و مناقصه در بستر سامانه ستاد ايران به اتمام ميرسد و به مشاور/ پيمانكار برنده ابلاغ ميگردد. سامانه مناقصات و امور قرادادها در شركت و سامانه سبا مراحل تكميل و ثبت قرارداد منعقده را انجام ميدهند. عمليات ساخت و ساز توسط مشاور/ پيمانكار منتخب اغاز ميشود . ثبت مراحل پيشرفت فيزيكي و ريالي عمليات در سامانه جامع مديريت پروژه و ثبت صورت وضعيت ها در سامانه جامع الكترونيك صورت وضعيت انجام ميگردد. و شركت كليه مطالبات و پرداختي ها از طريق سامانه تكريم به اطلاع خدمت گيرندگان ميرساند . كليه مكاتبات مابين نيز در بستر سامانه گردش الكترونيكي مكاتبات صورت ميگيرد. پس از پايان عمليات پروژه تحويل به شركت شده و در نهايت با حضور مسئولين مربوطه از جانب شركت تحويل بهره بردار مي شود.

هزينه ها و پرداخت ها

براي شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مصداق ندارد.

دوره عملكرد

به بازه زماني قرارداد منعقد شده بستگي دارد.

خاتمه توافقنامه

به شرايط مطروحه در قرارداد منعقد شده بستگي دارد.