X

سوالات متداول

درباره ما سوالات متداول

سوالات متداول

 1. نحوه ارسال شکایات مردمی در سایت چگونه می باشد؟

  با مراجعه به سایت و قسمت درباره ما می توانید شکایت ، انتقاد و پیشنهاد خود را ثبت کنید.

 2. سرمایه گذاران چگونه می توانند از فرصت های سرمایه گذاری موجود در شرکت مطلع شوند؟

  با مراجعه به بخش سرمایه گذاری در منوی اصلی

 3. نحوه ارتباط مستقیم با مدیران عالی بخش های راهها ، راه آهن و آزادراهها چگونه می باشد؟

  انتخاب گزینه معاونین و مدیران شرکت در قسمت درباره ما در منوی اصلی

 4. به چه طریق می توان از اطلاعات مربوط به پروژه های بخش های راهها ، راه آهن و آزادراهها مطلع شد؟

  با مراجعه به بخش زیرساخت ها در منوی اصلی