3064
X

راه اصلی و بزرگراه

زیرساخت‌ها راه اصلی و بزرگراه

آخرین وضعیت راه اصلی و بزرگراه

0کیلومتر 

در دست بهره برداری

0کیلومتر 

در دست مطالعه

0کیلومتر 

در دست اجرا

مقدمه

گسترش صنعت خودروسازی از یک سو و پیشرفت صنعت راهسازی از سوی دیگر موجب شد تا جاده های بین شهری شاهد ترافیک سنگینی شده که همین امر موجب افزایش سوانح رانندگی و بالا رفتن هزینه های ترانزیت می شد. از این رو احداث آزادراه به عنوان راهکاری مناسب برای افزایش ایمنی سیر و ظرفیت ترافیک و کاهش هزینه های سوخت، استهلاک خودرو، مورد توجه صنعت راهسازی قرار گرفت. موقعیت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه و عبور کریدورهای ترانزیتی شرق – غرب و شمال – جنوب از این کشور از یک سو و تحولات و پیشرفت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور از سوی دیگر، ضرورت توسعه شبکه آزادراهی کشور را به منظور افزایش درآمدهای ملی، ایمنی و آسایش سفرهای جاده ای و کاهش هزینه های انرژی، قیمت تمام شده کالا  را دو چندان می کند.

تعریف راه و بزرگراه
 
 • تعريف راه: راهی است دو طرفه (رفت و برگشت از هم جدا نیست) و به عرض حداقل 30/7 متر (عرض آسفالت) با شانه های خاکی یا آسفالته هر طرف به عرض حداقل 85/1 متر.
 • تعريف بهسازي: عملیات ساماندهی محور شامل ارتقاء ایمنی ترابری روان افزایش سطح دسترسی و افزایش ظرفیت اطلاق می گردد.
 • تعريف بزرگراه:  راهی که با چهار خط عبور بصورت مسیر رفت و برگشت (هر کدام دو خط) با گاردریل یا نیوجرسی جدا شده و دارای تقاطع همسطح و امکان ورود و خروج به بزرگراه با تمهیداتی قابل انجام می باشد، اطلاق می گردد.
 

تاريخچه راه و بزرگراه

در سال 1383 نظر به اهميت ساخت زير ساخت ها شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل عهده دار و متولي ساخت راه در كشور شد، كه اين شركت شامل دو معاونت ستادي و سه معاونت اجرايي شد كه معاونت ساخت و توسعه راه ها يكي از معاونين اجرايي اين سازمان گرديد كه خود داراي پنج اداره كل، دو مجري مستقل كريدور بزرگراهي و 94 طرح انتقالي (تفويضي به ادارات كل راه و شهر سازي استان) و يك اداره كل فني و مطالعاتي مي باشد، بدين ترتيب كه مطالعات اوليه پروژه ها توسط دفتر فني اين معاونت و پس از تصويب محول به دفاتر اجرايي جهت ساخت و بهره برداري راه مي گردد. .

اهداف ساخت راه و بزرگراه

 • حذف يا اصلاح گلوگاه هاي حمل و نقلي، ساخت و تكميل كمان هاي انفصال در شبكه راه هاي موجود به منظور كارآمد شدن آن.
 • افزايش ظرفيت و سرعت و ايمني عبور و مرور در راه ها بر مبناي حجم ترافيك و تكنولوژي ناوگان و شرايط محيطي و اقليمي محل اجراي عمليات.
 • ساخت و توسعه محورهاي كليدي و موثر در توسعه ملي متناسب با رشد جمعيت و تقاضاي جديد.
 • احداث تقاطع هاي غيرهمسطح در محورهاي شرياني و تقليل زمان توقف همراه با ايمني كافي و استهلاك كمتر ناوگان.
 • مهار هزينه هاي غير ضروري و به روزرساني زمان ساخت پروژه هاي متناسب با ظرفيت هاي اعتباري مصوب.
 • افزايش كيفيت و رعايت مشخصات فني و مهندسي توام با بهينه سازي حجم عمليات به منظور افزايش بهره وري و مديريت در جهت بالا بردن عمر مفيد سازه هاي هدف.
 
 
اصطلاحات راهسازی
 
 • آبرو: هر سازه ای، غیر از پل، که برای تخلیه آب از زیر راه ساخته می شود.
 • آسفالت حفاظتی: پخشقیر در راههای خاکی شنی، آسفالتی و بتنی و بلافاصله پخش سنگدانه بر روی آن (آسفالت سطحی )، یا اندودهای سنگدانهای یا ماسه ای، یا قیرپاشی بدون سنگدانه، یا پخش آسفالت اسلاری سیل، یا میکروسرفیسینگ، آسفالت حفاظتی نامیده می شود.
 • اساس: قشری از مصالح سنگی با مشخصات فنی و به ضخامت معین که بر روی بستر آماده شده راه یا لایه زیراساس، به منظور تحمل بارهای وارده از لایه های بالاتر روسازی قرار گیرد، قشر اساس نامیده می شود.
 
 
 
 • بستر روسازی راه: سطح تمام شده خاکی راه که مصالح لایه های روسازی بر روی آن قرار می گیرد.
 • بهسازی و روکش آسفالتی: مرمت و اصلاح انواع آسیب دیدگی های سطحی و سازه ای روسازی های آسفالتی، شامل: تعمیرات سطحی، اجرای روکشهای تقویتی، بازیافت و یا ترکیبی از این عملیات بهسازی نامیده می شود.
 • روسازی: روسازی راه سازه ای است که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک زمین طبیعی، خاکریزی ها یا کف برشهای خاکی و یا سنگی که به طور کلی بستر روسازی نامیده می شود، قرار می گیرد.
 • زهکشی: زهکشی عبارت است از لوله گذاریهای سطحی و زیرزمینی، مصرف زه های سنگی و یا خرده سنگی، انحراف و تنظیم و اجرای سایر کارهای تکمیلی، طبق نقشه های اجرایی و دستورات دستگاه نظارت.
 
 
 
سال 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384
کلیومتر 973 802 770 920 820 590 753 774 1260 1255 1148 1025 1002 1001 1252 1131