3124
X

انتصابات

اخبار و اطلاعات انتصابات
انتصاب مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه
 

انتصاب مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه

با ابلاغ معاون وزیر راه وشهرسازی مهدی سندگل نظامی به سمت مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه منصوب شد.
یکشنبه، 16 تیر 1398 | Article Rating
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، معاون وزیر راه و شهرسازی طی حکمی مهدی سندگل نظامی را به سمت مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه منصوب کرد.
خادمی در این حکم آورده است:
" نظر به پیشنهاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و با توجه به تعهد، تجربه و تخصص جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه منصوب می‌گردید.
انتظار دارد با توسعه نظام اداری الکترونیک، ساماندهی نیروی انسانی، قانون‌گرایی و شفافیت در اجرای مقررات، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری، کارآمدسازی شیوه‌های نظارت و کنترل، استاندارد سازی فرآیندهای اداری و پشتیبانی و با رویکرد خدمات رسانی متناسب با منزلت کارکنان، پرهیز از اسراف و تبذیر و استفاده از قابلیت‌های شرکت در راستای ارتقا سطح کیفی و اثر بخشی کارکنان اقدامات لازم را انجام دهید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید"
 
تصاویر
  • انتصاب مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید