6062
X

انتصابات

اخبار و اطلاعات انتصابات
انتصاب جدید در شرکت
 

انتصاب جدید در شرکت

با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی، مهندس اردشیر گروسی به عنوان جانشین مدیرعامل در کمیته بحران و پدافند غبرعامل منصوب شد.
یکشنبه، 03 دی 1391 | Article Rating

به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، احمد صادقی معاون وزیر راه و شهرسازی، طی نامه ای ، اردشیر گروسی عضوهیات مدیره این شرکت را به عنوان جانشین خود در کمیته بحران و پدافند غیرعامل معرفی کرد.

گفتنی است این نامه خطاب به احمد مجیدی معاون امور دولت و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی صادر شده و پیش از این نیز مجتبی خدادادی عهده دار این سمت بود.

تصاویر
  • انتصاب جدید در شرکت
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

Website