زیربناهای حمل ونقل ریلی
...
     دفتر مدیریت پروژه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در تاریخ 1393/06/15با ابلاغ معاون محترم وزیر و مدیر‌عامل وقت شرکت و با سرپرستی مهندس سعید پیروزفر در راستای افزایش استفاده از رویکرد مدیریت پروژه‌ها، مواجهه با موضوعات و مسائل گوناگون، ضرورت توانمند‌سازی شرکت در مدیریت هماهنگ پروژه‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات آنها، ابداع و بکارگیری ابزارها و تکنیک‌ها و رویکردهای نوین در مسیر افزایش سطح بلوغ و اثر‌بخشی مدیریت پروژه‌ها، رشد نرخ موفقیت آن‌ها و ارتقاء عملکرد سازمانی شرکت تشکیل شد.
در راستای ضرورت و اهمیت ایجاد این واحد از نقطه نظر تأثیرات و فواید سازمانی می‌توان به مواردی چون اجرای استانداردهای کاری، افزایش و بهبود نرخ موفقیـت پـروژه‌هـا، افـزایش رضـایت‌مندی ذینفعان، افزایش سطح صلاحیت مدیریت پروژه سازمان، افزایش سرعت تحویل پروژه‌ها، اتمـام پروژه در زمان و هزینـه تعریـف شـده، افـزایش کـارایی و تولید، کاهش هزینه، ایجاد روشی منظم برای برنامه‌ریزی و اجرا و اختتام، ایجاد ساختاری برای اسـتاندارد کـردن فعالیـت‌هـای مدیریت پروژه و تسـهیل مـدیریت سـبد پـروژه و تعیـین یـک متدلوژی برای فرایندهای تکرارپذیر، نمایش بهتـر وضـعیت کنونی پروژه، مـدیریت ریسـک اثـربخش، مدیریت بهتر شرکاء خارج سازمان  و... اشاره نمود.

جایگاه مفهومی
PMO در سازمان‌های پروژه محور

با ما در تماس باشید

تهران،بزرگراه مدرس شمال،خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)،خیابان شهید فرید افشار،تقاطع بلوار آرش غربی،پلاک 3

تلفن تماس:02126400318

پست الکترونیکی:info@cdtic.ir

کد پستی:

1916615813
ساعات حضور :‌ از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16:15 عصر


.