زیربناهای حمل ونقل ریلی
...

- فراهم آوردن موجبات طرح واقامه دعاوی حقوقی وثبتی درمراجع قضایی ودفاع ازدعاوی مطروحه وپیگیری اقدامات اجرایی آراءصادره.

 تهیه وتنظیم پیش نویس لوایح قانونی ، تصویب نامه ها ، آئین نامه ها و قراردادهائی که توسط شرکت تهیه می شود از نظر مطابقت با موازین حقوقی.

- جمع آوری مجموعه قوانین و تصویب نامه ها و آئین نامه های مصوب و ابلاغ قوانین و مقررات و آئین نامه ها به واحدهای ذیربط و نظارت براجرای دقیق آن ها .

- بررسی واظهارنظردرخصوص شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی وحقوقی و انجام  اقدامات قانونی و اعلام نتایج آن به مراجع ذیربط.

- بررسی سوابق و مدارک اراضی و املاک تصرفی اعم از خریداری شده ، واگذاری و یا اهدایی و انجام اقدامات لازم به منظور صدور سند مالکیت و ارسال اسناد به اداره کل اموال دولتی.

- به اجرا گذاشتن اسناد رسمی لازم الاجرا و پیگیری های مربوط جهت استیفای مطالبات شرکت.

- ارزیابی عرصه و اعیان مستحدثات وتاسیساتی که دراجرای پروژه های راه سازی تخریب یا تصرف می گردند و تنظیم صورت مجالس لازم .  

- انجام امورثبتی اموال غیرمنقول و تملک اراضی و مستحدثات مورد نیاز شرکت .

- تعیین میزان خسارات براساس قوانین و مقررات مربوط وتوافق با صاحبان عرصه و اعیان .

-   بررسی و اظهار نظر درخصوص ضرورت امحاء یا نگهداری اوراق و پرونده ها ، براساس قوانین و مقررات جاری و با همکاری وزارت متبوع .

با ما در تماس باشید

تهران،بزرگراه مدرس شمال،خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)،خیابان شهید فرید افشار،تقاطع بلوار آرش غربی،پلاک 3

تلفن تماس:02126400318

پست الکترونیکی:info@cdtic.ir

کد پستی:

1916615813
ساعات حضور :‌ از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16:15 عصر


.