زیربناهای حمل ونقل ریلی
...

-   ایجاد پایگاه اطلاعات آماری درخصوص امور زیربنایی حمل و نقل و فراهم نمودن تمهیدات اتصال به پایگاه اطلاعات آماری بخشی و شبکه اطلاع رسانی وزارتخانه و کشور.

-  جمع آوری وبه روز نگهداشتن بانکهای اطلاعاتی و ارائه آمار به کاربران مربوطه درراستای وظایف ومأموریت های شرکت.

-  راهبری امور ارتباطات رایانه ای ، پیاده سازی و ایجاد بستر مناسب جهت برخورداری از اینترنت و اینترانت مطمئن ، نگهداشت و توسعه سایت اینترنتی شرکت و تامین امنیت آن.

-  ساماندهی نرم افزارهای مرتبط با شبکه ، ارتباطات و سیستم عامل ، تجهیزات سخت افزاری و شبکه در شرکت.

-   ایجاد شبکه و زیر ساخت ها و بستر IT  در شرکت .

-   برنامه ریزی به منظورتجهیز،پشتیبانی،نگهداری واستفاده بهینه ازنرم افزارهای موردنیاز.

-   ارائه پیشنهادات لازم درزمینه برنامه ریزی به منظورآموزشهای لازم درخصوص فنآوری های اطلاعات وامنیت وافزایش مهارت های تخصصی کارکنان.

-   سازماندهی،پشتیبانی وبه روزرسانی سیستم های اتوماسیون اداری وسایرسیستم های عمومی واختصاصی ویکپارچه سازی آنها.

-   تهیه وتدوین ضوابط ودستورالعمل های بهره برداری ازتجهیزات انفورماتیکی واجرای طرحهای تبدیل وارتقاء سیستم های نرم افزاری.

-   نظارت برخریدسخت افزارونرم افزارهای موردنیاز شرکت به منظورانطباق باسیاست های امنیتی وکیفیتی.

-   برنامه ریزی به منظورجمع آوری اطلاعات درخصوص مدیریت وکنترل پروژه هاوتوزیع وهزینه اعتبارات مربوطه. 

با ما در تماس باشید

تهران،بزرگراه مدرس شمال،خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)،خیابان شهید فرید افشار،تقاطع بلوار آرش غربی،پلاک 3

تلفن تماس:02126400318

پست الکترونیکی:info@cdtic.ir

کد پستی:

1916615813
ساعات حضور :‌ از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16:15 عصر


.