زیربناهای حمل ونقل ریلی
...

- انجام کلیه امور پرسنلی کارکنان در زمینه های تهیه وصدوراحکام پرسنلی استخدام ،انتصاب ، انفصال ، ارتقاء ،‌انتقال ، و ترمیم حقوق ، تعلیق ، استعفاء ،  مرخصی ، ماموریت ، بازنشستگی و................

- اجرای قوانین و مقررات آیین نامه استخدامی براساس خط مشی های پیش بینی شده.

- انجام امورمربوط به نوسازی وتحول اداری ازطریق کمیسیون تحول اداری شرکت.

- برنامه ریزی درجهت پیش بینی و تامین نیروی انسانی شرکت و اقدام درجهت جذب واستخدام نیرودرچارچوب قوانین ومقررات مربوط

- اجرای مقررات و قوانین بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری .

- اداره امورکارگران براساس مقررات قانون کار.

- تهیه و تنظیم و پیشنهاد طرح های رفاهی کارکنان اعم از وام ، بیمه ، برنامه های ورزشی ، فرهنگی ، تفریحی و ...

- انجام اقدامات لازم به منظوراداره، نگهداری از ساختمان ها ، تاسیسات ،تجهیزات و ابنیه شرکت و

برنامه ریزی واقدام درجهت تامین ونگهداری اقلام وملزومات موردنیازشرکت.

- انعقاد قراردادهای خدماتی عمومی وفنی و نظارت برچگونگی اجرای آن ها.

- اجرای برنامه های جا ومکان و نقل وانتقالات وسایل و لوازم اداری و مراقبت درحفظ و نگهداری آن ها.

- انجام مطالعات لازم درزمینه نمودار و تشکیلات تفصیلی شرکت و ارائه پیشنهادهای لازم درچارچوب ضوابط ومعیارهای مربوط.

- بررسی نحوه و شیوه انسجام امور واقدام درجهت بهبود فرآیندها و اصلاح روشهای خاص در سطح شرکت.

- برنامه ریزی و نظارت برانجام امور مربوط به ارزشیابی شاغلین برای کلیه پستهای سازمانی مصوب .

- مدیریت، اجرا و نظارت بر نظام آموزش کارکنان شرکت براساس سیاستهای کلی و برنامه های ابلاغی و

همکاری با واحدهای آموزشی و پژوهشی .

- پیش بینی برآورد تامین ملزومات اداری مورد نیاز واحدهای تابعه برمبنای احتیاجات و پیشنهادهای دریافتی.

- تهیه وتامین لوازم ووسایل مورد نیاز واحدها با توجه به مقررات و اعتبارات موجود و تنظیم اسناد خرید .

- نگهداری حساب و آمار کالا ها و وسایل خریداری شده و تنظیم اسناد مربوط .

- نگهداری وسایل و لوازم خریداری شده با رعایت موازین انبارداری نوین.

- تحویل وسایل و تجهیزات لازم به واحدهای متقاضی و تسلیم صورت ها واسناد مربوط به واحدمالی

با ما در تماس باشید

تهران،بزرگراه مدرس شمال،خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)،خیابان شهید فرید افشار،تقاطع بلوار آرش غربی،پلاک 3

تلفن تماس:02126400318

پست الکترونیکی:info@cdtic.ir

کد پستی:

1916615813
ساعات حضور :‌ از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16:15 عصر


.