زیربناهای حمل ونقل ریلی
...
تصویبنامه ها
فايلها
تصويب نامه اصلاح نقشه راه اصلاح نظام اداري.pdf 1.42 MB
دستورالعمل ها
فايلها
دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد كاركنان.pdf 66.845 KB
آئین نامه های اجرائی
فايلها
آئين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند با مفاسد اقتصادي.pdf 85.227 KB
آئين نامه توسعه خدمات الکترونيکي دستگاههاي اجرائي.pdf 4.76 MB
بخشنامه ها
فايلها
بخشنامه كميته هاي تحول اداري.pdf 1.96 MB
قوانین، مقررات 
فايلها
آئين نامه اجرايي مواد81 و 82 قانون مديريت خدمات کشوري.pdf 3.09 MB
بخشنامه اجراي احکام مقرر در مواد 91و92 قانون مديريت خدمات کشور موضوع صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري.pdf 567.895 KB
بخشنامه در خصوص شاخصهاي ارزيابي عملکرد سال1392و1393سطح ملي.pdf 3.63 MB
بخشنامه ساماندهي کميته ها.pdf 1.96 MB
تشکيل شوراي راهبري توسعه مديريت.pdf 487.2 KB
دستورالعمل اجرائي ماده 36 مرتبط با رضايت ارباب رجوع.pdf 66.845 KB
دستورالعمل ماده 2 آئين نامه اجرائي موضوع ماده 20 قانون مديريت خدمات کشور موضوع نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها.pdf 98.918 KB
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد.pdf 196.904 KB
ماده 25 قانون ارتقاءسلامت نظام اداري.pdf 150.398 KB

با ما در تماس باشید

تهران،بزرگراه مدرس شمال،خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)،خیابان شهید فرید افشار،تقاطع بلوار آرش غربی،پلاک 3

تلفن تماس:02126400318

پست الکترونیکی:info@cdtic.ir

کد پستی:

1916615813
ساعات حضور :‌ از شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 16:15 عصر


.