اسلایدر
4
آزادراه تبریز - ارومیه (پل میانگذر دریاچه ارومیه) شرح پروژه
  • احداث آزاد راه ارومیه-تبریز به طول 130 کیلومتر در قالب 5 قطعه
الف- قطعه اول به طول 5/24 کیلومتر از ارومیه تا ساحل غربی دریاچه ارومیه می­باشد.قسمتی از عملیات ساخت این قطعه قبلا توسط اداره راه استان و شرکت آبادراهان پارس انجام شده و در حال عملیات تکمیلی این قطعه توسط شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو وابسته به طرف مشارکت در دست ساخت می­­باشد. با احتساب کارهای انجام شده قبلی این قطعه حدود60%پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز تا پایان سال 1393 به اتمام خواهد رسید.
ب- قطعه دوم به طول 5/15 کیلومتر خاکریز میانگذر دریاچه ارومیه می­باشد که عملیات اجرایی خاکریز و ساخت پل میانگذر دریاچه ارومیه در سالهای گذشته انجام شده و در حال حاضر عملیات تکمیلی این قطعه توسط شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو در دست ساخت می­باشد. با احتساب فعالیتهای گذشته این قطعه حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز تا پایان سال 1393 به اتمام خواهد رسید.
ج-قطعه سوم به طول 29 کیلومتر از ساحل شرقی دریاچه ارومیه تا سه راهی سرای (جزیره اسلامی) می­باشد مسیر مصوب این قطعه عبور محور از پیرامون جزیره اسلامی یا گزینه ساحلی دریاچه ارومیه می­باشد ولی بنا به درخواست مقامات استانی و طرف مشارکت جهت تغییر کریدور در این قطعه از گزینه ساحلی به گزینه کوهستانی با احداث تونل، مطالعات زیست محیطی و مطالعات مسیر همزمان در حال انجام است. بدیهی است پس تصویب مطالعات و اخذ مجوز مربوطه انتخاب گزینه نهایی خواهدشد. درصورت انتخاب گزینه کوهستانی طول این قطعه 19 کیلومتر خواهد شد.
د-قطعه چهارم به طول 29 کیلومتر از سه راهی سرای تا سه راهی خاصبان می­باشد. در این قطعه با احداث یک باند دو خطه جدید به موازات مسیر 2 خطه موجود، این محور به درجه آزادراهی ارتقا می­یابد. عملیات اجرایی این قطعه نیز مشابه قطعات اول و دوم توسط شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو در حال انجام است و با 30 درصد پیشرفت فیزیکی در صورت تامین اعتبار تا پایان سال 1393 به اتمام خواهد رسید.
ه- قطعه پنجم به طول 32 کیلومتر از سه راهی خاصبان تا تبریز (کیلومتر 7 آزادراه تبریز-سهند) می­باشد که با توجه به وجود مطالعات مصوب لازم است تا شرکت سرمایه گذار پیمانکار وابسته به خود را جهت انعقاد قرارداد اجرایی معرفی نماید که تاکنون به دلیل عدم تامین اعتبارات سهم دولت، سرمایه گذار تمایلی برای ورود به این قطعه نشان نداده است.
 
نقشه و نمودار ها
 

تصاویر مربوطه