اسلایدر
راه آهن قزوين – رشت – انزلي – آستارا
راه آهن قزوين – رشت – انزلي – آستارا
راه آهن قزوین – رشت – انزلی – آستارا معرفی راه آهن قزوین رشت انزلی آستارا
 
اهداف طرح:
  • اتصال استان گیلان و بندر انزلی به شبکه ریلی کشور
  • تکمیل کریدور ترانزیت بین المللی تمام ریلی شمال - جنوب در داخل کشور
  • اتصال شبکه ریلی دو کشور ایران و آذربایجان در مرز آستارا
  • بهبود شبکه ترابری در استان گیلان و افزایش ایمنی سفر