اسلایدر
كنارگذر جنوبي تهران
آزادراه کنارگذر جنوبی تهران
اهمیت و ویژگی طرح

            •واقع شدن در کریدورهای بین المللی  حمل و نقل  شرق-غرب  (جاده ابریشم ) ،شمال جنوب و شبکه بزرگراهی آسیایی

اتصال این آزادراه به شبکه آزادراهی بین المللی از طریق مرند بازرگان به ترکیه و راه های بین المللی

نقش موثر یک محور ترانزیتی بسیار مهم و افزایش دسترسی با نقش پدافند غیر عامل برای پایتخت

زمینه ساز انتقال تردد عبوری از کلان شهرتهران و کمربندی موجود (آزادگان) به خارج از تهران و ایجاد ارتباط بین کریدورهای منتهی به تهران:

تکمیل،تسهیل و افزایش ایمنی ارتباط بین آزادراه‌های غرب و شرق کلان شهر تهران
کاهش راهبندان ناشی از حذف بخشی از بارترافیک آزادراه قزوین-کرج باهدف سفربه حاشیه غرب وجنوب غرب و جنوب شرق کلان شهر
تهران

کاهش هزینه و زمان سفر برای وسائل نقلیه سبک به میزان90دقیقه و برای وسائل نقلیه نیمه سنگین به میزان 110دقیقه

کاهش مصرف سوخت ناشی از افزایش سطح سرویس وکاهش طول مسیر

کاهش تولید آلاینده‌ها وگازهای گلخانه ای خصوصا در اطراف کلانشهر تهران‌ و مزایای زیست‌محیطی مربوطه


مشخصات کلی طرح
فايلها
d.jpg 85.436 KB
Untitled.jpg 185.572 KB
كنارگذر جنوبي تهران.jpg 117.613 KB