اخبار برگزیده
شورای فرهنگی
برگزاری دومین جلسه شورای فرهنگی دومین جلسه شورای فرهنگی شرکت ساخت وتوسعه در سالجاری با حضور تمامی اعضا و با تاکید بر فرهنگ سازمانی، بهره‌وری و انگیزش در میان همکاران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و  نقل کشور، دومین جلسه شورای فرهنگی شرکت ساخت وتوسعه در سالجاری با حضور تمامی اعضا برگزار شد.
در این جلسه بر اهمیت ارتقا فرهنگ سازمانی، بهره‌وری و انگیزش در بین همکاران تاکید شد و اقدامات همه جانبه فرهنگی برای پرسنل و خانواده‌هایشان در راستای افزایش بهره‌وری وایجاد شور و نشاط از راهکارهای مهم در بالا بردن این شاخص‌های فرهنگ سازمانی معرفی شد.
سنجیدن ستاد اقامه نماز شرکت ساخت وتوسعه در شاخص‌های نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ نماز نیز از دیگر موضوعات بحث شده در این جلسه بود که در آن از شاخص‌های عمومی ارزیابی در سازمان‌ اداری و استخدامی کشور نیز بهره‌ گرفته شد.
 شایان ذکر است: شورای فرهنگی متشکل از شاپور پولادی معاون توسعه مدیریت و منابع، مجتبی ناصری دبیر شورای فرهنگی، مهدی سندگل نظامی مدیرکل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه، وحید تشکری مدیرکل دفتر مدیرعامل و روابط عمومی، سید محمد حسینی مدیرکل حراست، محبوبه عرب احمدی، مدیرکل امور مالی و ذیحسابی و عباداله رجبی، فرمانده پایگاه بسیج شهید رجایی است.