شماره: 4623
1401/02/11
انتصاب مشاور امور زنان و خانواده
انتصاب مشاور امور زنان و خانواده

معاون وزير راه وشهرسازي طي حكمي ساره محسني تنكابني را به سمت مشاور خود در امور زنان و خانواده منصوب كرد.

به گزارش مديريت ارتباطات و اطلاع رساني شركت مادر تخصصي ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، با حكم معاون وزير راه و شهرسازي ساره محسني تنكابني به سمت مشاور معاون وزير راه و شهرسازي در امور زنان و خانواده منصوب شد.

در اين حكم آمده است:

"نظر به تعهد، سوابق و تجارب سركار عالي، به موجب اين ابلاغ به عنوان مشاور اينجانب در امور زنان و خانواده منصوب مي گرديد.

اميد است با اتكال به خداوند متعال و برنامه ريزي لازم و با بهره گيري از تمام ظرفيت هاي موجود در شركت و مشاركت بانوان همكار و با هماهنگي مشاور محترم وزير در امور بانوان بتوانيد در راستاي اهداف و ماموريت هاي شركت گام برداريد. توفيق سركارعالي را در انجام وظايف و مسئوليت هاي محوله از درگاه حق مسالت دارم.

حق انتشار محفوظ است ©