شماره: 4540
1400/05/31
انتصاب رييس هيات مديره
انتصاب رييس هيات مديره

با حكم وزير راه و شهرسازي خيراله خادمي به عنوان رييس هيات مديره شركت مادر تخصصي ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي شركت مادر تخصصي ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، وزير راه و شهرسازي طي حكمي خيراله خادمي را به عنوان رييس هيات مديره شركت منصوب كرد.

در اين حكم آمده است:

" با توجه به بند(1) صورتجلسه شماره 185 مورخه 06/04/1400هيات مديره آن شركت به موجب اين حكم، جنابعالي با حفظ سمت به عنوان رييس هيات مديره شركت منصوب مي شويد.

توفيق روزافزون جنابعالي را در جهت خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از خداوند متعال خواهانم."

حق انتشار محفوظ است ©