شماره: 4538
1400/05/31
انتصاب عضو هيات مديره
انتصاب عضو هيات مديره

با حكم معاون وزير راه و شهرسازي، عباس خطيبي به عنوان عضو عيات مديره شركت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي شركت مادر تخصصي ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور،  معاون وزير راه و شهرسازي طي حكمي عباس خطيبي، معاون ساخت وتوسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها را به عنوان عضو هيات مديره شركت منصوب كرد.

در اين حكم خطاب به وي آمده است:

"با توجه به تعهد، تخصص و تجربيات ارزنده جنابعالي، به موجب اين حكم مستند به مصوبه 302/05/ص مورخ 10/5/1400 مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، به عنوان عضو عيات مديره شركت منصوب مي شويد.

توفيق روزافزون شما در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از خداوند متعال خواستارم."

حق انتشار محفوظ است ©