شماره: 4280
1399/09/30
انتصاب سرپرست دفتر روابط عمومي
انتصاب سرپرست دفتر روابط عمومي

با حكم معاون وزير راه و شهرسازي مسعود جهاني به سمت سرپرست دفتر روابط عمومي منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، معاون وزير راه و شهرسازي طي حكمي مسعود جهاني را به سمت سرپرست دفتر روابط عمومي منصوب كرد.

خيراله خادمي در اين حكم خطاب به وي آورده است:

" نظر به تعهد، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالي، به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست دفتر روابط عمومي منصوب مي شويد.

اميد است با اتكال به ايزد منان، تعامل با مركز ارتباطات و اطلاع رساني وزارت متبوع، ارتباط موثر با مديران و كاركنان شركت و مجموعه هاي همكار و همچنين بهره گيري از ظرفيت ها، ابزارها و شيوه هاي نوين ارتباطي در امر اطلاع رساني و ارتباطي موفق و مويد باشيد.

حق انتشار محفوظ است ©