شماره: 4232
1399/09/09
انتصاب مشاور مديرعامل و مديركل حراست
انتصاب مشاور مديرعامل و مديركل حراست

با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی، داوود صيفوري به عنوان مشاور مديرعامل و مديركل حراست شركت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خيراله خادمي طي حكمي داوود صيفوري را به عنوان مشاور مديرعامل و مديركل حراست شركت منصوب كرد.  

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه در این احکام آورده است:

"نظر به مراتب تعهد، تجارب و شايستگي هاي جنابعالي، به موجب اين ابلاغ به سمت مشاور مديرعامل و مديركل حراست شركت منصوب مي شويد. نقش ارزنده حراست در كليه امور منطبق با ارتقاء منابع انساني، حفظ سرمايه انساني متخصص شركت، حفاظت اموال و اسناد طبقه بندي بسيار حساس جلوه مي نمايد.

اميد است با اتكال به خداوند متعال و تحت عنايات حضرت ولي عصر (عج) با همكاري كاركنان خدوم در اجراي وظايف محوله موفق و مويد باشيد.

حق انتشار محفوظ است ©