شماره: 2406
1393/09/02
انتصاب رییس شورای بررسی نظام پیشنهادهای شرکت
انتصاب رییس شورای بررسی نظام پیشنهادهای شرکت

با ابلاغ معاون وزیر راه و شهرسازی، اسماعیل مقصودی به سمت رییس شورای بررسی نظام پیشنهاد‌های شرکت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و‌نقل کشور دکتر علی نورزاد در ابلاغی، اسماعیل مقصودی را به سمت رییس شورای بررسی نظام پیشنهادهای شرکت منصوب کرد.

دکتر نورزاد در این حکم آورده است:

"با عنایت به اهمیت مشارکت کارکنان شرکت در فرایند تصمیم‌سازی و نظر به ضرورت توجه عملی به مدیریت مشارکتی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای بهره‌گیری از خرد جمعی با این ابلاغ به عنوان رییس شورای بررسی نظام پیشنهادهای شرکت تعیین می‌شوید

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از ایده‌ها و نظرات سازنده همکاران، در ارتقای کیفی خدمات و اصلاح فرایندهای موجود در مسایل کلان و راهبردی شرکت موفق و موید باشید."

حق انتشار محفوظ است ©