شماره: 1212
1396/12/27
انتصاب اعضای شورای راهبردی توسعه مدیریت شرکت
انتصاب اعضای شورای راهبردی توسعه مدیریت شرکت

با حکم معاون وزیر راه و شهرسازی محبوبه عرب احمدی، محمدرضا کدخدازاده، مهدی سند گل نظامی و تقی یاسور علیپور به عنوان اعضای شورای راهبردی توسعه مدیریت شرکت منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیرالله خادمی در احکامی جداگانه محبوبه عرب احمدی، محمدرضا کدخدازاده، مهدی سند گل نظامی و تقی یاسور علیپور را به عنوان اعضای شورای راهبردی توسعه مدیریت شرکت منصوب کرد.
 
در این احکام آمده است:
" در راستای تحقق سیاستهای کلی اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و به موجب تصویبنامه های شماره 562/93/206 مورخ 20/1/1393 و شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 رئیس جمهور و رییس شورای عالی اداری در خصوص ابلاغ برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری منبعث از نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور بع موجب این ابلاغ به عنوان عضو شورای راهبردی توسعه مدیریت شرکت منصوب می شوید؛ تا در خصوص اجرای برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری شرکت اقدام لازم معمول نمایید.
توفیق جنابعالی را در تحقق برنامه مذکور از خداوند متعال مسئلت می نمایم."
 
حق انتشار محفوظ است ©