شماره: 4656
1401/04/21
معاون وزير راه و شهرسازي:
اتمام زيرسازي بخشي از آزادراه قم- سلفچگان- راهجرد
اتمام زيرسازي بخشي از آزادراه قم- سلفچگان- راهجرد

معاون وزير راه وشهرسازي در بازديد از آزادراه قم- سلفچگان- راهجرد گفت: 32 كيلومتر ابتدايي اين آزادراه به عنوان اولويت اول در حال اجرا است و موافقت هاي ابتدايي براي مشاركت بانك و استفاده از ظرفيت هاي قانوني ماده 56 براي تامين اعتبار اين پروژه صورت گرفته است تا اين پروژه به عنوان بخشي از كريدور آزادراهي تهران تا بندر امام خميني در دولت سيزدهم تكميل شود.

به گزارش مديريت ارتباطات و اطلاع رساني شركت مادر تخصصي ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، صبح امروز دكتر مرتضوي معاون اجرايي رييس جمهور در سفر به استان قم به همراه دكتر شاهچراغي استاندار قم و دكتر خادمي معاون وزير راه و شهرسازي از روند اجرايي آزادراه قم- سلفچگان- راهجرد بازديد كرد.
خيراله خادمي با اشاره به موقعیت قم در مسیر شمال به جنوب و شرق به غرب کشور و قرار گرفتن اين استان در مسیر راه‌های مواصلاتی 17 استان، احداث این آزادراه را یکی از راهکارهای مهم در حذف گلوگاه‌های ترافیکی منطقه دانست و گفت: اين آزادراه از شمال شهر قم آغاز و تا راهجرد به طول 74 كيلومتر ادامه دارد كه بخش ابتدايي آن به طول 32 كيلومتر به عنوان كنارگذر غربي شهر قم و از مصوبات سفرهاي استاني رييس جمهور اولويت اول اجرايي پروژه است.
وي ادامه داد: از 32 كيلومتر اولويت اول زيرسازي حدود 12 كيلومتر ابتدايي تكميل شده است.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به مشاركت 30 درصدي دولت و 70 درصدي بخش خصوصي در اين آزادراه اظهار داشت:‌ به منظور تكميل عمليات اجرايي اولويت اول به طول 32 كيلومتر، 3200 ميليارد تومان اعتبار نياز است كه موافقت هاي ابتدايي به منظور مشاركت بانك و استفاده از ظرفيت هاي قانوني ماده 56 حاصل شده است تا روند اجراي اين پروژه آزادراهي مهم كشور تسريع شود.
مديرعامل شركت ساخت وتوسعه با تاكيد بر اهميت اين آزاداره در تكميل كريدور ترانزيتي تهران تا بندر امام خميني بيان كرد: تكميل شدن مسير قم- سلفچگان- راهجرد به عنوان بخش باقيمانده از اقتصادي ترين مسير آزادراهي از تهران به آب هاي آزادجنوب با جديت در حال پيگيري است تا در دولت سيزدهم به اتمام و بهره برداري برسد.
حق انتشار محفوظ است ©