شماره: 4170
1399/04/04
معاون وزير راه و شهرسازي در نشست با نمايندگان شركت‌هاي توليد كننده قير مطرح كرد:
ابهام زدايي از قيمت، ميزان و نحوه عرضه قير
ابهام زدايي از قيمت، ميزان و نحوه عرضه قير

معاون وزير راه و شهرسازي در نشست با نمايندگان شركت‌هاي توليد كننده قير گفت: با توجه به افزايش چشمگير قيمت قير از ابتداي سالجاري تاكنون، رفع ابهامات در خصوص قيمت، نحوه عرضه قير وهمچنين ميزان توليد راهگشاي رسيدن به پيشنهاد مشخصي براي خريد قير پروژه‌هاي عمراني است.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل شركت ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، خيراله خادمي صبح امروز در نشستي با نمايندگان شركت‌‌هاي سازنده قير گفت:‌ رفع ابهامات در خصوص قيمت تمام شده قير، ميزان توليد و نحوه عرضه راهكار مناسبي براي رسيدن به قيمت نهايي در خصوص تامين قير مورد نياز پروژه‌هاي عمراني است.

وي با اشاره به عرضه قير در بازار بورس اظهار داشت: يافتن قيمت نهايي پايه قير  VB ) ( در بازار بورس با استفاده از دانش و اطلاعات قيرسازان از ديگر دستاوردهاي اين نشست است.

معاون وزير راه و شهرسازي بررسي قيمت تمام شده قير در كارخانجات و ميزان توليد را از ديگر موضوعات اين نشست اعلام و بيان كرد: باتوجه به ميزان قابل توجه نقدينگي در سالجاري تامين قير مورد نياز پروژه‌هاي عمراني با قيمت مناسب و كيفيت بالا يكي از اولويت‌هاي سالجاري است.

خادمي همچنين پيشنهاد كرد: جداسازي سبد قير صادراتي از سبد قير مورد نياز پروژه‌هاي عمراني نيز از راهكارهاي مناسب در اين حوزه است كه بايستي به دولت پيشنهاد و پيگيري شود.

مديرعامل شركت ساخت وتوسعه با اشاره افزايش چشمگير قيمت قير گفت: بررسي دلايل افزايش قيمت قير و رسيدن به يك راهكار واحد در اين زمينه بسياري از مشكلات تامين قير زيرساخت‌هاي حمل و نقل كشور را مرتفع مي‌كند.

در پايان مقرر شد: كارگروهي در اين زمينه با حضور متخصصين صنعت قيرسازي  و شركت ساخت وتوسعه تشكيل شود تا نسبت به پيش‌نويس تفاهم‌نامه‌هاي اجرايي در اين زمينه اقدام شود.

حق انتشار محفوظ است ©