شماره: 3375
1388/11/21
برپایی غرفه فرهنگی شرکت ساخت در راهپیمایی 22 بهمن
برپایی غرفه فرهنگی شرکت ساخت در راهپیمایی 22 بهمن

غرفه فرهنگی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در راهپیمایی 22 بهمن ماه برپا می‌شود.


به گزارش اداره کل روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، غرفه فرهنگی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در تقاطع خیابان آزادی و اسکندری مستقر شده و در روز 22 بهمن با اهدای بسته‌های فرهنگی از مردم شریف ایران استقبال می‌کند.
حق انتشار محفوظ است ©