شماره: 3251
1389/04/17
مدیرکل منطقه شش منصوب شد
مدیرکل منطقه شش منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون وزیر راه و ترابری مدیرکل منطقه شش شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تعیین شد.


به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مجتبی خدادادی به عنوان مدیرکل جدید دفتر ساخت و توسعه منطقه شش فعالیت خود را آغاز کرد. پیش از این احمد مرادی مدیریت مجموعه را به عهده داشت. منطقه شش شامل استانهای خوزستان، لرستان، ایلام و کرمانشاه است.
حق انتشار محفوظ است ©