شماره: 3204
1389/07/24
مهندس محمدی مدیرکل منطقه هشت:
با 72 درصد اعتبارات 92 درصد اهداف محقق شده است
با 72 درصد اعتبارات 92 درصد اهداف محقق شده است

مهندس علی اکبر محمدی مدیر کل منطقه 8 از احداث و تکمیل باند دوم بزرگراه بندر عباس – انار خبر داد و گفت : این پروژه مهم به طول 500 کیلومتر در قالب 16 قطعه در دستور کار قرار گرفته است که تا کنون نیز شاهد پیشرفت فیزیکی آن تا حدود 78 درصد بوده ایم.


به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، وی همچنین وعده داد: در صورت تحقق اعتبار، 28 کیلومتر از پروژه های تحت مدیریت این اداره کل که شامل احداث راه ، باند دوم بزرگراه، دو دستگاه تقاطع غیر هم سطح و دو دستگاه پل بزرگ است، تا پایان سال افتتاح خواهد شد. محمدی در تشریح عملکرد این اداره کل در سال گذشته عنوان کرد: با وجود تحقق تنها 72 درصد از اعتبارات مصوب در سال گذشته، بالغ بر 92 درصد اهداف تعیین شده محقق گشته است. او افزود: از جمله اهداف سال گذشته، اجرای مجموع 240 کیلومتر شامل ساخت راه، احداث باند دوم، بهسازی مسیر و روکش آسفالت بوده است که از این میزان بالغ بر 218 کیلومتر محقق شده و به مناسبت های مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته است. مدیر کل منطقه 8 همچنین با اشاره به ابلاغ مقام معظم رهبری در مورد سیاستهای کلی نظام اداری،بیان کرد : ما در جهت تحقق این سیاستها به تدوین اهداف کیفی برای سال 89 پرداخته ایم که از آن جمله می توان از ایجاد دفتر مدیریت پروژه در جهت بهره گیری از مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات و افزایش کارایی و اثر بخشی در مراحل اجرای پروژه ها بر اساس برنامه زمانبندی،تلاش در جهت افزایش بهره وری در هزینه و زمان اجرای پروژه ها و تلاش در جهت افزایش بهره وری در هزینه و زمان اجرای پروژه ها نام برد.
حق انتشار محفوظ است ©