شماره: 3180
1389/08/16
پیام مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه به مناسبت نمایشگاه راه و ترابری و صنایع وابسته:
بخش خصوصی حضوری وسیع و موثر در نمایشگاه خواهد داشت
بخش خصوصی حضوری وسیع و موثر در نمایشگاه خواهد داشت

مهندس احمد مجیدی مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه در پیامی که به مناسبت نمایشگاه بزرگراه و ترابری و صنایع وابستهصادر کرده ،آورده است: از نقاط قوت این نمایشگاه حضور وسیع و موثر بخش خصوصی فعال در شقوق مختلف حمل و نقل،همپای نهادهای دولتی خواهد بود.


در این پیام احمد مجیدی مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور آورده است: "صنعت حمل و نقل همواره به عنوان یکی از شاخصهای مهم و موثر در اقتصاد ملی مطرح بوده است، ارتباط مستقیم این صنعت با زندگی روزانه مردمی که از حمل و نقل درون شهری و برون شهری استفاده می کنند،جایگاهی خاص به آن بخشیده است. افزون بر این، ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه و با دارا بودن جغرافیایی گسترده نیاز مبرم به گسترش و تکمیل شبکه های مواصلاتی خود دارد. بر این اساس توسعه زیرساختهای حمل و نقل اعم از راه آهن،آزادراه،بزرگراه، راه،بندر و فرودگاه جزء وظایف اصلی و در زمره ی ماموریتهای جدی متولی اصلی حمل و نقل کشور یعنی وزارت راه و ترابری است. بر پایه موارد یاد شده،اطلاع آحاد جامعه از فعالیتهای انجام گرفته و توانمندیهای موجود در کشور یک اصل اساسی است.چه زمانی مطلوبتر از هفته حمل و نقل و چه نهادی ذیصلاح تر از وزارت راه و ترابری برای این کار؟ نمایشگاه بزرگ راه و ترابری و صنایع وابسته امسال از 11 تا 14 آذر ماه محلی خواهد بود تا مردم اعم از مخاطبان خاص و مخاطبان عام برای بازدید از این نمایشگاه به مصلی حضرت امام خمینی (ره) بیایند و از نزدیک پیشرفتهای حاصل شده در عرصه ی حمل و نقل کشور را مشاهده نمایند. از نقاط قوت این نمایشگاه حضور وسیع و موثر بخش خصوصی فعال در شقوق مختلف حمل و نقل،همپای نهادهای دولتی خواهد بود. شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز همچون سایر سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت راه و ترابری در کنار پیمانکاران،مشاوران و سرمایه گذاران در پروژه های عمرانی حمل و نقل،نمایشی بزرگ از دستاوردهای بی شمار مهندسان ایرانی را در معرض دید مردم قرار خواهد داد. اینجانب برای تمامی دست اندرکاران بخش حمل و نقل کشورمان آرزوی توفیق می نمایم. رجاء واثق دارم که تلاش و همت همکارانم در شرکت ساخت و توسعه به همراه تمامی پیمانکاران و مشاوران و سرمایه گذاران،به هر چه باشکوه تر برگزار شدن این نمایشگاه منتهی می گردد."
حق انتشار محفوظ است ©