شماره: 3178
1389/08/17
عبور از آزادراه خرم زال تا عید غدیرخم رایگان است
عبور از آزادراه خرم زال تا عید غدیرخم رایگان است

بنا به پیشنهاد ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد عبور وسایل نقلیه از آزادراه خرم زال از تاریخ امروز مورخ 17/8/89 تا عید غدیر خم (4/9/89) رایگان خواهد بود.


به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت راه و ترابری، رئیس جمهوری در مراسم افتتاح آزادراه خرم زال پیشنهاد داده بودند که عبور وسایل نقلیه از آزادراه مذکور تا عید غدیر رایگان باشد. بر این اساس از تاریخ 17 آبان ماه 1389 تا 4/9/89 (عید غدیر خم) در محور آزادراه "خرم زال" هیچگونه عوارضی اخذ نخواهد شد.
حق انتشار محفوظ است ©