شماره: 3155
1389/09/16
در اختتامیه نمایشگاه راه و ترابری و صنایع وابسته:
غرفه شرکت ساخت و توسعه به عنوان غرفه برتر شناخته شد
غرفه شرکت ساخت و توسعه به عنوان غرفه برتر شناخته شد

غرفه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به عنوان غرفه برتر از لحاظ بالاترین میزان مشارکت در بخش خصوصی و دولتی در اولین نمایشگاه راه و ترابری و صنایع وابسته انتخاب شد.


به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه در اختتامیه اولین نمایشگاه راه و ترابری و صنایع وابسته از سوی وزیر محترم راه و ترابری از غرفه های برتر حاضر در نمایشگاه تقدیر به عمل آمد. شرکت ویرتگن حائز رتبه اول در میان غرفه های شرکت های خصوصی در بخش جاده ای،شرکت کاسپین رتبه اول در بین غرفه های بخش خصوصی در بخش هوایی، شرکت گسترش صنایع ریلی رتبه اول در بین غرفه های بخش خصوصی در بخش ریلی، شرکت بنادر و دریانوردی در حوزه حمل و نقل دریایی و شرکت راهسازی و عمران ایران در زمینه ساخت و توسعه نیزحائز رتبه اول در میان گروه شرکت های خصوصی شرکت کننده در نمایشگاه شدند. همچنین اداره کل راه و ترابری استان بوشهر در زمینه‌ غرفه‌آرایی، اداره راه و ترابری استان سیستان و بلوچستان در زمینه ارائه عملکرد و اداره کل راه و ترابری استان تهران در زمینه محتوایی رتبه اول را کسب کردند. بر اساس این گزارش در زمینه معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و ترابری شرکت فرودگاه‌های کشور در زمینه غرفه‌آرایی، معاونت ساخت و توسعه راه و روستایی در زمینه ارائه عملکرد و سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه محتوایی حائز رتبه اول شدند.
حق انتشار محفوظ است ©