شماره: 3143
1389/10/08
بهره برداری بخشی از بزرگراه تفت-سورمق
بهره برداری بخشی از بزرگراه تفت-سورمق

مدیرکل ساخت و توسعه منطقه 3 از بهره برداری بخشی از بزرگراه تفت-ابرکوه-سورمق خبر داد و گفت: با بهره برداری ازمحور تفت-سورمق علاوه بر افزایش ایمنی مسیر،کاهش صرف سوخت و افزایش رونق اقتصادی منطقه ،زمان سفر در این مسیر نیز 1 ساعت کم می شود.


مهندس محمد رضا کدخدازاده از بهره برداری آزمایشی 11 کیلومتر از بزرگراه تفت-ابرکوه-سورمق خبر داد و گفت: امروز با حضور معاون ساخت و توسعه راهها، ،معاون عمرانی استاندار یزد و مدیر کل راه و ترابری استان یزد بخشی از این بزرگراه به صورت آزمایشی به بهره برداری رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه وی افزود: محور تفت-ابرکوه-سورمق 185 کیلومتر طول دارد که تا پایان سال 132،88 کیلومتر آن به بهره برداری رسیده است. معاون ساخت و توسعه شبکه حمل و نقل منطقه 3 خاطرنشان کرد: میزان اعتبار این پروژه مصوبه سال 130،89 میلیارد ریال است و اعتباری حدود 300 میلیارد ریال جهت تکمیل و اتمام این طرح مورد نیاز است. کدخدازاده تاکید کرد: 11 کیلومتری که امروز بهره برداری رسید در بزرگترین گردنه منطقه به نام تخته سنگ واقع شده که حدود 3 کیلومتر از آن نیز به صورت کوهستانی است.
حق انتشار محفوظ است ©