شماره: 2878
1390/12/28
مدیرکل دفتر حقوقی و ارزیابی خسارات گزارش داد
سالی متفاوت برای شرکت ساخت و توسعه
سالی متفاوت برای شرکت ساخت و توسعه

مشهدی گفت : در سال 1390 ، بیش از 7 میلیون 255 متربع از اراضی داخل حریم پروژه های جاده ای و ریلی تملک شد و برای احداث پروژه در اختیار پیمانکاران قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ، مشهدی مدیرکل دفتر حقوقی و ارزیابی خسارات این شرکت با اعلام این خبر افزود : این میزان تملک اراضی در مقایسه با سال 89 رشد قابل توجهی را نشان می دهد. وی در توضیح این افزایش ، سه عامل بالا رفتن تعداد پروژه ، فعال شدن پروژه های غیر فعال و نیز اصلاح ساختار و فرآیندهای اجرایی پروسه ارزیابی اراضی را موثر دانست. مشهدی در تشریح عملکرد ارزیابی اظهار داشت : 3 میلیون و 526 هزار متر مربع از اراضی داخل حریم مسیر پروژه های راه اصلی و بزرگراه، 1 میلیون و 880 هزار متر مربع از اراضی داخل حریم مسیر پروژه های راه آهن و 1 میلیون و 888 هزار متر مربع از اراضی داخل حریم مسیر پروژه های آزادراهی در سال 1390 آزادسازی شد و به تملک دولت جمهوری اسلامی ایران در آمد. مشهدی مرحله تملک اراضی در پروسه احداث یک پروژه را از جمله سخت ترین ، حساس ترین و پیچیده ترین مراحل دانست و گفت : بخش قابل توجهی از اعتبارات یک پروژه زیربنایی حمل و نقل به تملک اراضی اختصاص پیدا می کند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی یکی از پایین ترین قیمتهای کارشناسی را در این زمینه در میان سایر دستگاههای اجرایی در نظر می گیرد.
حق انتشار محفوظ است ©