شماره: 2686
1392/09/06
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، در نظر دارد طی یک فراخوان عمومی نسبت به ارزیابی کیفی مشاوران ذیصلاح در زمینه پروژه های راهسازی اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در نظر دارد مطابق جز یک بند الف ماده 7 آیین نامه انتخاب مشاور نسبت به ارزیابی کیفی مشاوران ذیصلاح در زمینه پروژه های راهسازی اقدام نماید.

به همین منظور از کلیه مهندسان مشاور دارای رتبه راهسازی، نقشه برداری، تهویه و روشنایی، محیط زیست، ژئوتکنیک و پدافند غیرعامل هستند، دعوت می شود تا در صورت تمایل نسبت به دریافت فرم پرسشنامه ارزیابی کیفی از طریق سایت مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir یا سایت شرکت ساخت و توسعه به آدرس www.cdtic.ir اقدام و مدارک مورد نیاز را به آدرس بزرگراه مدرس، خیابان شهید دستگردی، خیابان فرید افشار، بلوار آرش، طبقه اول، دفتر فنی و بررسی طرح های راه و آزادراهها تحویل نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©