شماره: 2681
1392/09/11
کارگاه احداث تونل در مسیرهای مسئله دار برگزار شد
با تغییر روش می‌توان خطرات را کاهش داد
با تغییر روش می‌توان خطرات را کاهش داد

کارگاه هم‌اندیشی احداث تونل در مسیرهای مسئله‌دار با نگرشی بر تجربیات اجرایی پروژه تونل قطعه یک واریانت گردنه امام‌زاده هاشم(ع) در حاشیه دومین روز برگزاری نمایشگاه راه و شهرسازی و صنایع وابسته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مهندس محمد اعرابی مسئول اجرای پروژه تونل قطعه یک واریانت گردنه امام‌زاده هاشم(ع) که در این کارگاه به بیان تجربیات خود در این پروژه می پرداخت، گفت: این پروژه از معروف‌ترین پروژه‌های تونلسازی کشور به لحاظ عملیات پیچیده فنی و مهندسی است. این تونل از نظر دارا بودن پتانسیل انواع اثرات نامطلوب آب‌های زیرزمینی ازجمله وقوع جریان‌های شدید گلی و برخورد مستقیم  با آبخوان‌های کارستی موردی ویژه محسوب می شود.

اعرابی هدف از اجرای این پروژه را کاهش بار ترافیکی، کاهش هزینه سوخت، کاهش فاصله از 21 به 12کیلومتر و کاهش خطر ریزش سنگ عنوان کرد.

به گفته مدیر موسسه حرا که ساخت این تونل را برعهده داشته است، از نظر زمین‌شناسی این تونل در البرز مرکزی قرار گرفته و بیشترین طول مسیر آن در سازند شمشک قرار دارد.‌

وی با اشاره به اینکه تونل سازی در زمین‌های مسئله‌دار با مخاطرات زمین همراه است، اظهار داشت: این مخاطرات در زمین تونل امام‌زاده هاشم(ع) شامل ریزش‌های ناشی از ناپایداری توده سنگ و برخورد با آب‌های زیرزمینی بود.

وی با اشاره به اینکه 30درصد از کل زمان احداث این تونل به علت بسته شدن مسیر، عملیات اجرایی در پروژه متوقف بود، اظهار داشت: در سال80 عملیات احداث دهانه ورودی تونل و در سال 81 عملیات احداث دهانه خروجی آن شروع شد، اما در مرداد ماه سال 91 حفاری این تونل به پایان رسید، چراکه 2472 روز در این بین پروژه متوقف بود.

اعرابی با اشاره به اینکه در این تونل 93 ریزش اصلی ثبت شده است، اظهار داشت: 727متر از تونل یعنی 23درصد از طول آن در طول اجرای پروژه دچار ریزش شد.

او ادامه داد: طولانی‌ترین ناحیه ریزش 128متر با 19 روز توقف پروژه و زمان‌برترین ناحیه ریزشی 15متر با 979روز توقف پروژه بود که ریزش دوم ناشی از شدت حرکت آب بود.

وی تصریح کرد: نکته قابل توجه در پروژه ساخت تونل امام‌زاده هاشم این بود که سازند مبارک با وجود کیفیت ضعیف‌تر نسبت به سازند شمشک و جیرود ریزش کمتری بود که دلیل آن استفاده از روش‌های بهتر بود.

اعرابی ادامه داد: مهم‌ترین دلیل کاهش ریزش آب در اواخر پروژه، تغییر روش حفاری از نیم مقطع به پایلوت مرکزی بود.

وی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که کاهش بیش از حد سطح مقطع باعث بالا رفتن هزینه‌ها می‌شود، بنابراین باید سطح مقطع بهینه را شناسایی کرد.

گفتنی است تونل امام‌زاده هاشم در شمال شرق استان تهران در طول جاده هراز در ارتفاع 330متری قرار دارد.

همچنین در پایان این دوره به شرکت کنندگان حاضر گواهی شرکت در این دوره اعطا شد.

حق انتشار محفوظ است ©