• داران - درود

  • این محور از یک سو بعنوان راه مواصلاتی استانهای مرکزی کشور مانند اصفهان و لرستان به استانهای جنوبی از جمله خوزستان و از سوی دیگر بواسطه حضور صنایع مهمی همچون فولاد ذوب آهن؛ سیمان ؛ معاون سنگ؛ مصالح ساختمانی و صنایع نظامی در استانهاهی مذکور و همچنین وجود یکی از مبادیهای ورودی و خروجی کشور در خوزستان؛ یکی از مهمترین محورهای ترانزیتی کشور محسوب می شود.
این محور از یک سو بعنوان راه مواصلاتی استانهای مرکزی کشور مانند اصفهان و لرستان به استانهای جنوبی از جمله خوزستان و از سوی دیگر بواسطه حضور صنایع مهمی همچون فولاد ذوب آهن؛ سیمان ؛ معاون سنگ؛ مصالح ساختمانی و صنایع نظامی در استانهاهی مذکور و همچنین وجود یکی از مبادیهای ورودی و خروجی کشور در خوزستان؛ یکی از مهمترین محورهای ترانزیتی کشور محسوب می شود.

این محور از سه راهی دانه در نزدیکی شهر داران استان اصفهان شروع و پس از گذر از شهرستانهای میاندشت و نوغان در همین استان به شهرستان چمن سلطان در استان لرستان متصل شده و در ادامه با عبور از شهرهای الیگودرز و ازنا به شهر دورود متصل می گردد.

100%

عنوان خاصیت مقدار
طول مسیر 45 کیلومتر
تعداد پلهای بزرگ 10 دستگاه
11111 1111111111111
طول تقریبی مسیر 195 کیلومتر
طول مسیر دو خطه 40/6 کیلومتر
اتصال ایستگاه راه آهن سیاه چشمه واقع در 15 کیلومتری جنوبغربی شهرستان قزوین ، عبور از گردنه کوهین و شهرستانهای لوشان، منجیل، رودبار، امامزاده هاشم و نهایتاً مرکز استان گیلان (رشت)
اتصال نهایی به بندر انزلی و نهایتاً اتصال به آستارا
تعداد ایستگاه 9 ایستگاه
مجموع طول ایستگاه 1200 متر در قسمت یک خطه و 1000 متر در قسمت دو خطه مسیر
حداکثر شیب مبنا 15 در هزار در قسمت یک خطه و 30 در هزار در قسمت دو خطه
حداقل شعاع قوس 1500 متر در قسمت یک خطه و 500 متر در هزار در قسمت دو خطه
روسازی از نوع تراورس بتنی با ریل UIC60
خاکبرداری 10 میلیون متر مکعب
خاکریزی 8 میلیون متر مکعب
بتن ریزی درجا 150 هزار متر مکعب
بتن ریزی پیش ساخته 26 هزار متر مکعب
زیراساس ( 15 سانتیمتر ) 600 هزار متر مکعب
اساس ( 15 سانتیمتر ) 500 هزار متر مکعب
آسفالت بیندر ( 14 سانتیمتر ) 850 هزار تن
آسفالت توپکا ( 5 سانتیمتر ) 300 هزار تن
طول مسیر 91 کیلومتر
عرض مسیر 27 متر ( 13.5*2 )
سرعت متوسط طرح 120 کیلومتر بر ساعت
تعداد پل های بزرگ 9 دستگاه
طول بزرگترین پل 112 متر
طول بزرگترین دهانه 45 متر
مبلغ اولیه قرارداد 700 میلیارد ریال
مبلغ نهایی با ابلاغ 125 درصد 875 میلیارد ریال
مدت برگشت سرمایه 23 سال
نرخ عوارض سواری در ابتدای بهره برداری 15000 ریال