• آزاد راه تبریز _ ارومیه

  • 1- احداث آزاد راه ارومیه-تبریز به طول 130 کیلومتر در قالب 5 قطعه
  • الف- قطعه اول به طول 5/24 کیلومتر از ارومیه تا ساحل غربی دریاچه ارومیه می­باشد.قسمتی از عملیات ساخت این قطعه قبلا توسط اداره راه استان و شرکت آبادراهان پارس انجام شده و در حال عملیات تکمیلی این قطعه توسط شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو وابسته به طرف مشارکت در دست ساخت می­­باشد. با احتساب کارهای انجام شده قبلی این قطعه حدود60%پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز تا پایان سال 1393 به اتمام خواهد رسید.

    ب- قطعه دوم به طول 5/15 کیلومتر خاکریز میانگذر دریاچه ارومیه می­باشد که عملیات اجرایی خاکریز و ساخت پل میانگذر دریاچه ارومیه در سالهای گذشته انجام شده و در حال حاضر عملیات تکمیلی این قطعه توسط شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو در دست ساخت می­باشد. با احتساب فعالیتهای گذشته این قطعه حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز تا پایان سال 1393 به اتمام خواهد رسید.

    ج-قطعه سوم به طول 29 کیلومتر از ساحل شرقی دریاچه ارومیه تا سه راهی سرای (جزیره اسلامی) می­باشد مسیر مصوب این قطعه عبور محور از پیرامون جزیره اسلامی یا گزینه ساحلی دریاچه ارومیه می­باشد ولی بنا به درخواست مقامات استانی و طرف مشارکت جهت تغییر کریدور در این قطعه از گزینه ساحلی به گزینه کوهستانی با احداث تونل، مطالعات زیست محیطی و مطالعات مسیر همزمان در حال انجام است. بدیهی است پس تصویب مطالعات و اخذ مجوز مربوطه انتخاب گزینه نهایی خواهدشد. درصورت انتخاب گزینه کوهستانی طول این قطعه 19 کیلومتر خواهد شد.

    د-قطعه چهارم به طول 29 کیلومتر از سه راهی سرای تا سه راهی خاصبان می­باشد. در این قطعه با احداث یک باند دو خطه جدید به موازات مسیر 2 خطه موجود، این محور به درجه آزادراهی ارتقا می­یابد. عملیات اجرایی این قطعه نیز مشابه قطعات اول و دوم توسط شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو در حال انجام است و با 30 درصد پیشرفت فیزیکی در صورت تامین اعتبار تا پایان سال 1393 به اتمام خواهد رسید.

    ه- قطعه پنجم به طول 32 کیلومتر از سه راهی خاصبان تا تبریز (کیلومتر 7 آزادراه تبریز-سهند) می­باشد که با توجه به وجود مطالعات مصوب لازم است تا شرکت سرمایه گذار پیمانکار وابسته به خود را جهت انعقاد قرارداد اجرایی معرفی نماید که تاکنون به دلیل عدم تامین اعتبارات سهم دولت، سرمایه گذار تمایلی برای ورود به این قطعه نشان نداده است.

1- احداث آزاد راه ارومیه-تبریز به طول 130 کیلومتر در قالب 5 قطعه
عنوان خاصیت مقدار
طول مسیر 45 کیلومتر
تعداد پلهای بزرگ 10 دستگاه
11111 1111111111111
طول تقریبی مسیر 195 کیلومتر
طول مسیر دو خطه 40/6 کیلومتر
اتصال ایستگاه راه آهن سیاه چشمه واقع در 15 کیلومتری جنوبغربی شهرستان قزوین ، عبور از گردنه کوهین و شهرستانهای لوشان، منجیل، رودبار، امامزاده هاشم و نهایتاً مرکز استان گیلان (رشت)
اتصال نهایی به بندر انزلی و نهایتاً اتصال به آستارا
تعداد ایستگاه 9 ایستگاه
مجموع طول ایستگاه 1200 متر در قسمت یک خطه و 1000 متر در قسمت دو خطه مسیر
حداکثر شیب مبنا 15 در هزار در قسمت یک خطه و 30 در هزار در قسمت دو خطه
حداقل شعاع قوس 1500 متر در قسمت یک خطه و 500 متر در هزار در قسمت دو خطه
روسازی از نوع تراورس بتنی با ریل UIC60
خاکبرداری 10 میلیون متر مکعب
خاکریزی 8 میلیون متر مکعب
بتن ریزی درجا 150 هزار متر مکعب
بتن ریزی پیش ساخته 26 هزار متر مکعب
زیراساس ( 15 سانتیمتر ) 600 هزار متر مکعب
اساس ( 15 سانتیمتر ) 500 هزار متر مکعب
آسفالت بیندر ( 14 سانتیمتر ) 850 هزار تن
آسفالت توپکا ( 5 سانتیمتر ) 300 هزار تن
طول مسیر 91 کیلومتر
عرض مسیر 27 متر ( 13.5*2 )
سرعت متوسط طرح 120 کیلومتر بر ساعت
تعداد پل های بزرگ 9 دستگاه
طول بزرگترین پل 112 متر
طول بزرگترین دهانه 45 متر
مبلغ اولیه قرارداد 700 میلیارد ریال
مبلغ نهایی با ابلاغ 125 درصد 875 میلیارد ریال
مدت برگشت سرمایه 23 سال
نرخ عوارض سواری در ابتدای بهره برداری 15000 ریال