مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر سازی و مرکز مهندسی زلزله دانشگاه کالیفرنیا
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با همکاری مرکز مهندسی زلزله دانشگاه کالیفرنیا، همزمان با سیزدهمین سالگرد زلزله بم، سمینار مشترک «آخرین یافته‌های شبکه شتابنگاری ایران و دستاوردهای جدید تحلیل خطر زمین‌لرزه» را 1 دی ماه سال جاری برگزار می‌کند.
1395/09/29 08:43