ب
ب

برپائی سومین جلسه هم اندیشی شورای مدیران ارزیابی عملکرد در سال 1394

جلسه با حضور جناب آقای سیدعلائی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، جناب آقای مهندس نریمان معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، جناب آقای عبدی بازرس کل محترم امور راه و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور، جناب آقای دکتر مردعلی رئیس محترم امور سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، جناب آقای دکتر اسلامی تبار مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و کلیه مدیران و معاونین ارزیابی عملکرد سازمانها و شرکتهای تابعه برای بحث و بررسی پیرامون عملکرد شرکتها و سازمانهای تابعه در خصوص ارتقاءسلامت نظام اداری و مقابله با فساد و همچنین شناسائی گلوگاههای فساد و راههای کنترل آن تشکیل گردید.

در پایان مقرر گردید تا شرکتها در اسرع وقت نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند:

1-  شناسائی گلوگاههای مفسده خیز و راهکارهای کنترل، بسترها و زمینه شکل گیری (موضوع سامانه نظارت بر اقدامات دستگاههای اجرائی) و تصویب آن در کمیته سلامت اداری دستگاه مربوطه .

2-  پیگیری و اجرای کامل دولت الکترونیک در درون سازمان ها و شرکت های تابعه و نظارت بر حسن انجام آن(ماده2 از بخشنامه 192087/ت50328هـ مورخ 28/12/1392).

3-  پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضائی پرونده های مفاسد اقتصادی توسط حوزه حقوقی دستگاه تا حصول نتیجه .

4-  تهیه و تدوین شاخص های سلامت اداری و تصویب در کمیته سلامت اداری سازمانها و شرکتهای تابعه.

 


شناسه مطلب : 3248|
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار : 0
انتشار یافته : 0
نظر شما
نام: *
 
ایمیل :
 
نظر شما: *