ب
ب

برگزاری دومین جلسه هم اندیشی مدیران ارزیابی عملکرد در سال 1394

جلسه با حضور آقایان دکتر پورسیدآقائی معاون محترم وزیر و مدیرعامل راه آهن،میری معاون محترم بازرس کل سازمان بازرسی کل کشور، صفدری معاون محترم نوسازی و تحول اداری و سلیانی معاون محترم امور سلامت سازمان مدیریت و کلیه مدیران ارزیابی عملکرد سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت راه تشکیل شد.و بحثهای کارشناسانه در خصوص آسیب شناسی ارزیابی عملکرد سال 1393 و بهبود عملکرد برای سال 1394 بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد دستگاهها در خصوص موارد ذیل اقدامات انجام شده را به دفتر مدیریت عملکرد منعکس نمایند.در این جلسه آقای مهندس نظامی گزارش مبسوطی از وضعیت استقرار نظام سلامت اداری در سطح شرکت بیان و در خصوص اختیارات قانونی بازرس و جایگاه آن مواردی را توضیح دادند.

 گزارش اقدامات انجام شده در خصوص موارد ذیل موضوع بخشنامه 173706 مورخ 27/12/1393 هیأت محترم وزیران، ارسالی طی نامه شماره 200/9472 مورخ 2/3/1394 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت راه و شهرسازی.

-         تسریع در ایجاد اقدامات لازم در ارتباط با دولت الکترونیک در درون دستگاه.

-         تدوین شاخص های سلامت اداری.

-         سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مردم از نحوه ارائه خدمات.

-         شناسائی گلوگاههای مفسده خیز .

-         راهکارهای لازم جهت کنترل گلوگاههای فساد.

-         معرفی ناظر ارشد دستگاه (موضوع بخشنامه فوق الذکر) به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

شناسه مطلب : 3200|
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار : 0
انتشار یافته : 0
نظر شما
نام: *
 
ایمیل :
 
نظر شما: *