ب
ب

برگزاری سومین جلسه هم اندیشی شورای مدیران ارزیابی عملکرد

سومین جلسه هم اندیشی شورای مدیران ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مورخ 31/6/1393 با محوریت بررسی اقدامات انجام شده توسط شرکتها و سازمانهای تابعه در دستیابی به اهداف تعیین شده در قانون برنامه پنجم توسعه ، مصوبات و آئین نامه های اجرائی تشکیل گردید .در این جلسه مهندس سند گل نظامی گزارش مبسوطی پیرامون انتخاب بازرسین واجد شرایط در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و نحوه عملکرد سه ماهه سال 1393 مرتبط با میزان تحقق سلامت نظام اداری و عملکرد 4 ماهه شاخصهای ارزیابی عملکرد ارائه نمودند.در پایان جلسه سرپرست دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات پیشنهاداتی به منظور پربارتر بودن و اخذ نتایج بهتر از برپائی این جلسات مطرح کردند که با موافقت مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد همراه بود.

شناسه مطلب : 2692|
کلید واژه ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار : 0
انتشار یافته : 0
نظر شما
نام: *
 
ایمیل :
 
نظر شما: *