شورای راهبردی

دکتر غفوری آشتیانی با اعلام خبر بررسی نحوه اجرایی نمودن بازنگری آئین‌نامه‌ها و نشریات مرتبط با زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در کارگروه آموزش، تحقیقات و فناوریهای نوین ابراز امیدواری نمود ساز و کار این موضوع در آینده نزدیک در شرکت ساخت و زیربناهای حمل و نقل کشور عملیاتی گردد.

دکتر نیرومند، دبیر شورای راهبردی خبر از بررسی موضوع آموزش مجازی و وبینارها در جلسه تیرماه 1394 این شورا داد. دببر شورای راهبردی با اعلام نظرات مثبت معاونت‌های مختلف شرکت در این ارتباط اظهار امیدواری نمود که این موضوع در آینده نزدیک و پس از بررسی در جلسه آتی شورای راهبردی در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجرایی گردد.

اعضای کارگروه

رئیس کارگروه: دکتر گتمیری

مهندس احمدی نوری

دکتر خرقانی

دکتر نیرومند

مهندس تاجیک

دکتر مظاهری

دکتر جمالی

دکتر نقیبی

دکتر طباطبایی

مهندس میراحمدی

آقای خلدی نسب

آقای افتخاریان

مهندس وطن

مهندس مدیرزاده

مهندس جورابچی

آقای عزیزی

آقای خوشپور

آقای کریمی