شورای راهبردی

دکتر غفوری آشتیانی با اعلام خبر بررسی نحوه اجرایی نمودن بازنگری آئین‌نامه‌ها و نشریات مرتبط با زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در کارگروه آموزش، تحقیقات و فناوریهای نوین ابراز امیدواری نمود ساز و کار این موضوع در آینده نزدیک در شرکت ساخت و زیربناهای حمل و نقل کشور عملیاتی گردد.

دکتر نیرومند، دبیر شورای راهبردی خبر از بررسی موضوع آموزش مجازی و وبینارها در جلسه تیرماه 1394 این شورا داد. دببر شورای راهبردی با اعلام نظرات مثبت معاونت‌های مختلف شرکت در این ارتباط اظهار امیدواری نمود که این موضوع در آینده نزدیک و پس از بررسی در جلسه آتی شورای راهبردی در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجرایی گردد.

اعضای کارگروه

رئیس کارگروه: دکتر غفوری آشتیانی

اعضاء کارگروه:

دکتر فرزانه

دکتر صفارزاده

دکتر نیرومند

دکتر حاتمی

دکتر شیراوند

دکتر ریاحی

دکتر آین

دکتر حسینی

مهندس وطن

مهندس نظربیگی

آقای مقصودی

مهندس محرفی زاده

مهندس جلالیان

مهندس جورابچی

خانم افتخاری

مهندس امیریان