شورای راهبردی

دکتر غفوری آشتیانی با اعلام خبر بررسی نحوه اجرایی نمودن بازنگری آئین‌نامه‌ها و نشریات مرتبط با زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در کارگروه آموزش، تحقیقات و فناوریهای نوین ابراز امیدواری نمود ساز و کار این موضوع در آینده نزدیک در شرکت ساخت و زیربناهای حمل و نقل کشور عملیاتی گردد.

دکتر نیرومند، دبیر شورای راهبردی خبر از بررسی موضوع آموزش مجازی و وبینارها در جلسه تیرماه 1394 این شورا داد. دببر شورای راهبردی با اعلام نظرات مثبت معاونت‌های مختلف شرکت در این ارتباط اظهار امیدواری نمود که این موضوع در آینده نزدیک و پس از بررسی در جلسه آتی شورای راهبردی در ��رکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجرایی گردد.

ارتباط با دبیر خانه شورای راهبردی

نشانی: تهران - بزرگراه مدرس - خیابان وحید دستگردی (ظفر) - خیابان شهید فرید افشار - تقاطع بلوار آرش غربی - شرکت ساخت توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور - طبقه هفتم - دبیرخانه شورای راهبردی

تلفن نماس:22275370 - 21 - 0098 داخلی 1742

نمابر:26400318 - 21 - 0098

1st E-mail: shoura@cdtic.ir

2nd E-mail: strategiccouncil@cdtic.ir

ارتباط مستقیم با دبیر شورای راهبردی:

E-mail: niroumand@cdtic.ir