شورای راهبردی

دکتر غفوری آشتیانی با اعلام خبر بررسی نحوه اجرایی نمودن بازنگری آئین‌نامه‌ها و نشریات مرتبط با زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در کارگروه آموزش، تحقیقات و فناوریهای نوین ابراز امیدواری نمود ساز و کار این موضوع در آینده نزدیک در شرکت ساخت و زیربناهای حمل و نقل کشور عملیاتی گردد.

دکتر نیرومند، دبیر شورای راهبردی خبر از بررسی موضوع آموزش مجازی و وبینارها در جلسه تیرماه 1394 این شورا داد. دببر شورای راهبردی با اعلام نظرات مثبت معاونت‌های مختلف شرکت در این ارتباط اظهار امیدواری نمود که این موضوع در آینده نزدیک و پس از بررسی در جلسه آتی شورای راهبردی در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجرایی گردد.

مصوبات و دستاوردها

مصوبه اول - جلسه هشتم شورای راهبردی در آذر ماه 1393 - ابلاغ راه اندازی گروه آموزش، تحقیق و توسعه (TRD) در شرکت - پیشنهاد دهنده طرح: کارگروه آموزش، تحقیقات و فناوریهای نوین شورای راهبردی

مصوبه دوم - جلسه نهم شورای راهبردی در دی ماه 1393 - ابلاغ انجام نمونه موردی صندوق سرمایه گذاری پروژه در پروژه های آزادراه (نمونه موردی بخشی از آزادراه تهران شمال) - پیشنهاد دهنده طرح: کارگروه سرمایه گذاری، تامین و تجهیز منابع مالی شورای راهبردی