شورای راهبردی

دکتر غفوری آشتیانی با اعلام خبر بررسی نحوه اجرایی نمودن بازنگری آئین‌نامه‌ها و نشریات مرتبط با زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در کارگروه آموزش، تحقیقات و فناوریهای نوین ابراز امیدواری نمود ساز و کار این موضوع در آینده نزدیک در شرکت ساخت و زیربناهای حمل و نقل کشور عملیاتی گردد.

دکتر نیرومند، دبیر شورای راهبردی خبر از بررسی موضوع آموزش مجازی و وبینارها در جلسه تیرماه 1394 این شورا داد. دببر شورای راهبردی با اعلام نظرات مثبت معاونت‌های مختلف شرکت در این ارتباط اظهار امیدواری نمود که این موضوع در آینده نزدیک و پس از بررسی در جلسه آتی شورای راهبردی در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجرایی گردد.

اعضای شورا

 

اعضای حقوقی عبارتند از:

   آقای دکتر نورزاد 

   معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور (رئیس شورا)

   آقای دکتر شکرچی زاده

   رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی

   آقای دکتر خادمی

   معاون ساخت و توسعه راه ها و عضو هیأت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

   آقای دکتر نصر آزادانی

   معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

   آقای مهندس احمدی نوری

   معاون ساخت و توسعه آزادراه ها شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

   آقای مهندس حسن نیا

   معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

   آقای دکتر محمد زاده

   معاون فنی و امور زیربنایی شرکت راه آهن ج.ا.ا و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت

   آقای دکتر ریاحی

   مدیر کل دفتر فنی شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

   آقایان مهندس محیط کرمانی و  دکتر شاهی

   نمایندگان جامعه مهندسان مشاور ایران

   آقای مهندس آزاد

   نماینده انجمن شرکت های راه سازی ایران

   آقای دکتر نیرومند

   دبیر شورای راهبردی

 

 اعضای حقیقی عبارتند از:

    آقای دکتر رهایی

    استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر

    آقای دکتر غفوری آشتیانی

    استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

    آقای دکتر گتمیری

    استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران

    آقای دکتر باقری

    مشاور و دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی

    آقای دکتر نصیری

    رئیس دانشگاه مهندسی عمران دانشکاه صنعتی شریف

    آقای دکتر خدایی

    استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر

    آقای دکتر نادری

    عضو هیأت مدیره شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

    آقای دکتر بازیار

    استاد دانشگاه مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

    آقای دکترخرقانی

    استاد دانشگاه شهید بهشتی

     آقای دکتر فرزانه

    استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران

     آقای مهندس خسرو شاهی

    استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر