شورای راهبردی

دکتر غفوری آشتیانی با اعلام خبر بررسی نحوه اجرایی نمودن بازنگری آئین‌نامه‌ها و نشریات مرتبط با زیرساخت‌های حمل و نقل کشور در کارگروه آموزش، تحقیقات و فناوریهای نوین ابراز امیدواری نمود ساز و کار این موضوع در آینده نزدیک در شرکت ساخت و زیربناهای حمل و نقل کشور عملیاتی گردد.

دکتر نیرومند، دبیر شورای راهبردی خبر از بررسی موضوع آموزش مجازی و وبینارها در جلسه تیرماه 1394 این شورا داد. دببر شورای راهبردی با اعلام نظرات مثبت معاونت‌های مختلف شرکت در این ارتباط اظهار امیدواری نمود که این موضوع در آینده نزدیک و پس از بررسی در جلسه آتی شورای راهبردی در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجرایی گردد.

تاریخچه

تاریخچه

نخستین جلسه شورای راهبردی با حضور جناب آقای دکتر علی نورزاد معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت، رئیس وقت دانشگاه صنعتی امیر کبیر، رئیس وقت دانشکده مهندسی عمران امیرکبیر، جمعی از اساتید دانشگاه های تهران، صنعتی شریف،شهید بهشتی، امیر کبیر و علم و صنعت و مدیران و متخصصان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در تاریخ 23/9/1392 برگزار شد. در این جلسه ابتدا در رابطه با تشکیلات، ساختار و عملکرد شورای فنی شرکت و همچنین اقدامات بعمل آمده در رابطه با امور پژوهشی و آموزشی در شرکت ساخت در سال های اخیر گزارش مختصری ارائه شد و ادامه فعالیت شورا با هدف مطرح نمودن مسائل کلان شرکت ارائه و راهبردها و خط مشی ها در جهت ارتقاء کمی و کیفی عملکرد شرکت و استفاده بهینه از منابع و امکانات در چهارچوب برنامه های مصوب و اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفت ضمناً به پیشنهاد معاون وزیر،مدیر عامل و رئیس شورا  و تصویب اعضاء عنوان شورای فنی به شورای راهبردی در راستای بررسی و ارائه سیاستگذاری های کلان با عنایت به پتانسیل علمی و اجرایی اعضاء تغییر نام یافت و تهیه و تنظیم اهداف ، وظایف و ساختار آن در برنامه آتی جلسات شورا قرار گرفت. بر اساس مفاد اهداف، وظایف و ساختار شورای راهبردی، شورا متشکل از 21 نفر عضو که شامل 11 نفر عضو حقوقی و 10 نفر عضو حقیقی بوده و رئیس شورا معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور می باشند. بر اساس ساختار تعریف شده، شورا دارای دبیرخانه شورای راهبردی و سه کارگروه تخصصی شامل کارگروه مدیریتی، فنی و اجرایی، کارگروه سرمایه گذاری، تأمین و تجهیز منابع مالی و کارگروه آموزش، تحقیقات و فن آوری های نوین می باشد. دبیر خانه شورای راهبردی تحت نظر دبیر شورای راهبردی به انسجام دهی هماهنگی، پیشنهاد و بررسی موضوعات و توسعه اهداف و فعالیتهای شورای رهبردی و کارگروه های تخصصی می پردازد که حکم دبیر شورای بر اساس اساسنامه شورا با امضاء معاون وزیر، مدیر عامل و رئیس شورای راهبردی ابلاغ می گردد. نخستین دبیر شورای راهبردی جناب آقای مهندس اردشیر گروسی از تاریخ 1392/09/23 الی 1393/05/31 و دبیر کنونی جناب آقای دکتر حامد نیرومند از تاریخ 1393/06/01 می باشند.