لیست پروژه ها

 

 

                     شبکه راه‌آهن کشور (محورها و خطوط اصلی)

ردیف

نام محور

سال آغاز ساخت

سال بهره‌برداری

طول محور

طول خطوط اصلی
دوم یا سوم

(کیلومتر)

1

تبریز - جلفا

1291

1295

148

 

2

زاهدان - میرجاوه

1298

1299

94

 

3

تهران - بندرترکمن

1306

1316

461

 

4

تهران - بندر امام خمینی

1306

1317

928

 

5

اهواز - خرمشهر

1320

1321

121

 

6

گرمسار - مشهد

1316

1336

812

 

7

تهران - تبریز

1317

1337

736

 

8

گرگان - بندرترکمن

1338

1339

35

 

9

صوفیان - رازی (مرز ترکیه)

1291

1350

192

 

10

قم - زرند

1317

1350

847

 

11

سیستان - زرین‌شهر

1347

1350

111

 

12

زرند - کرمان

1353

1357

80

 

13

*خط دوم میاندشت - بندرامام

1360

1372

 

92

14

بافق - بندرعباس

1360

1373

633

 

15

خط‌دوم تهران - گرمسار- مشهد

1369

1374

 

109

1375

114

1378

148

1379

165

1380

390

16

خط دوم تهران - آپرین

1369

1375

 

20

17

فریمان - مرز سرخس

1371

1375

170

 

18

ایستگاه آپرین - گارمانوری آپرین - ملکی

1371

1375

30

 

19

بادرود - میبد

1374

1376

254

 

20

آپرین - محمدیه 2

1372

1377

122

 

21

خط دوم محمدیه 2 - شورآب

1376

1377

 

20

22

اتصال محمدیه2 به محمدیه 1

1372

1377

6

 

23

چادرملو - اردکان - ارژنگ

1369

1377

219

 

24

خط دوم آپرین - محمدیه 2

1372

1379

 

122

25

خط دوم ملکی - کرج

1369

1379

 

18

26

بندر امیرآباد - رستم‌کلا

1374

1379

20

 

27

خط سوم فریمان - سلام

1378

1379

 

19

28

خط سوم واریانت سمنان - دامغان**

1379

1380

 

64

29

آپرین - بهرام

1376

1381

31

 

30

بافق - مشهد (بافق-چادرملو)

1377

1382

150

 

31

بافق - مشهد (چادرملو-مشهد)

1377

1384

650

 

32

خط دوم محمدیه - جمکران

1382

1382

 

8

33

محمدیه 2- ساقه

1379

1382

35

 

34

کرمان -بم

1379

1382

225

 

35

خط دوم بافق-بندرعباس

 

1383

 

170

36

خط دوم بافق-بندرعباس

 

1387

 

275

37

انشعابات بافق-مشهد

 

1385

183

 

38

بم- زاهدان

1379

1388

315

 

39

اصفهان- شیراز

1380

1388

493

 

40

نظامیه- میاندشت

1369

1388

37

 

41

مراغه- میاندوآب

1380

1390

49

 

42

سمنگان- ملایر

1380

1390

90

 

42

خرمشهر - شلمچه

1387

1390

16

 

43

خط دوم بافق-بندرعباس

1390

1391

 

180

44

گرگان- اینچه برون

1391

1392

80

 

45

میاندواب- مهاباد

1380

1392

40

 

جمع (کیلومتر)

 

8413

1914

جمع کل (معادل یک خطه به کیلومتر)

10171