تاریخچه

مروری بر تاریخچه راه‌آهن در ایران

*  تا سال 1259 : ایران فاقد راه آهن

*   تا سال 1304 : احداث خطوط کوچک محلی

*   سال 1304: تصویب قانون ساخت راه آهن سراسری

*   سال 1317 : شروع بهره برداری از راه آهن بندرامام خمینی(ره)- تهران- بندر ترکمن

*   تا سال 1357 : طول شبکه ریلی کشور به 4565 کیلومتر رسید.

تاریخچه معاونت

*   سال 1304شروع عملیات احداث راه آهن سراسری در ایران و تشکیل اداره کل ساختمان های راه آهن.

*   سال 1369 : آغاز دوران سازندگی و شروع عملیات اجرایی محورهای متعدد ریلی در کنار عملیات احداث محور راه آهن بافق- بندرعباس و تغییر نام اداره کل ساختمانهای راه­آهن به معاونت ساخت و توسعه راه آهن

*   سال 1383: تشکیل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و تغییر نام معاونت ساخت و توسعه راه آهن به معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها.