وظایف و مأموریت‌ها

از اهم وظایف شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور می‌توان به تهیه، تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها و خط و مشی در زمینه توسعه زیربناهای حمل ونقل در چارچوب برنامه‌های مصوب و اهداف قوانین برنامه های توسعه ملی کشور،  طراحی و مدیریت ساخت زیربناهای حمل و نقل و تأسیسات و تجهیزات مربوطه و نظارت بر اجرای پروژه‌ها از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران ذیصلاح، تحصیل و تملک اراضی و املاک مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌ها، تعیین روش‌های اجرایی در زمینه ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های کلان وزارت راه  و شهرسازی اشاره نمود.

 

ساختار سازماني