افتتاحیه ها
1- افتتاحیه چهارخطه اشتهارد 2-  تقاطع غیرهمسطح کمربندی بهشهر
3- کنارگذرجنوبی بابل 4-  تقاطع غیرهمسطح بازکیا گوراب 
5-  قطعه هفتم بزرگراه راور - دیهوک 6-  تقاطع غیرهمسطح کنارگذر گرمسار
7-  قطعه چهارم باند دوم سیرجان –فسا- استهبان –قطرویه 8 -باند دوم محور ساوه-بوئین زهرا (قطعه الف)
9-  80 کیلومتر بزرگراه در کریدورغرب به شرق در استان کرمان  10- قسمتی از محور اردکان - چوپانان
 11-بهره برداری قسمتی از محور بادرود - کاشان  12- بخشی از کریدور بزرگراهی غرب کشور-کردستان
 13-بهره برداری از پروژه چهارخطه نمودن کنارگذر نوشهر  14- بخشی ازبزرگراه آزادشهر-بجنوردچشمه خان-چمن بید
 15-بهره برداری قسمتی از محور داران - دورود  16- تکمیل عملیات قطعه 2 بانددوم بزرگراه گناباد-قائن
 17- احداث کنارگذر شمالی ساری - گاردجنگلی تا سه راهی جویبار  18- بهره برداری قسمتی از محور چهارخطه بروجن- لردگان
19- بهره برداری از باند دوم هندیجان - ماهشهر 20- بخشی از بزرگراه نورآبد - قائمیه و پل بزرگ فهلیان
21- بهره برداری بخشی از باند دوم محور هراز-پل سیاده بیشه تا بعدازپل بلده 22-بخشی از راه اصلی همدان - بیجار- پل بزرگ سد تالوار            

 eftetah