تماس با ما

 آدرس : تهران _ بزرگراه مدرس_ خیابان شهید دستگردی (ظفر) خیابان شهید فرید افشار_ نبش خیابان آرش غربی پلاک 3

ساختمان شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور طبقه 5 _ معاونت ساخت و توسعه آزادراه‌ها

تلفن تماس: 26400318 - 22228073- شماره دورنگار: 22228072 صندوق پستی 3615 - 19985